Beta-glucanen uit champignons: voeding of medicijn?

Om vast te stellen of het nu als voedingsproduct (als voedingssupplement) of als medicijn gebruikt zou kunnen worden, heeft Hidde van Steenwijk in de review ‘Immunomodulating Effects of Fungal Beta-Glucans: From Traditional Use to Medicine’ al het bewijs bij elkaar gezet dat gaat over het gebruiken van beta-glucanen uit paddenstoelen als ingrediënt in voeding of medicijnen.

Naast het bestuderen van het mogelijke effect van beta-glucanen, heeft Hidde eerst onderzocht in hoeverre er al ondersteunend bewijs is om te voldoen aan de vereisten die worden gesteld aan de onderbouwing van voedings- en gezondheidsclaims. Hiervoor is gekeken naar verschillende soorten Europees goedgekeurde gezondheidsclaims over de ondersteunende werking van nutriënten op het immuunsysteem, een effect dat ook wordt toegeschreven aan beta-glucanen.

Daarnaast is voor de farmaceutische toepassing van beta-glucanen al het onderzoek geanalyseerd dat beschrijft hoe beta-glucanen een rol kunnen spelen in het ondersteunen van de zogenaamde getrainde immuniteit, een innovatief concept in de immunologie. Uit deze analyse van al het beschikbare bewijs over vermeende gezondheidseffecten van beta-glucaan bevattende voedingssupplementen, bleek dat er voor een aantal supplementen (met specifieke, goed gedefinieerde samenstelling) al veel bewijs is verzameld en dat de stap naar een goedgekeurde claim niet groot meer lijkt te zijn.

Ondertussen blijkt uit de verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd naar de farmaceutische toepassing van beta-glucanen uit paddenstoelen dat er ook een rol voor deze stoffen kan zijn als geneesmiddel: de beta-glucanen hebben een duidelijk effect op de getrainde immuniteit. Daarom concluderen Hidde en zijn collega’s van Maastricht University in deze review dan ook dat deze innovatieve ingrediënten op verschillende manieren kunnen worden ingezet: in de toekomst zouden goed gekarakteriseerde beta-glucanen als voedingssupplement een rol kunnen spelen in de ondersteuning van immuniteit, terwijl ook de toepassing van beta-glucanen uit paddenstoelen in de getrainde immuniteit een veelbelovend onderzoeksgebied lijkt te zijn.

Oesterzwam pearl oyster iStock_000009941611Medium Oesterzwam pearl oyster iStock_000009941611Medium
Shiitake iStock_000019172302Medium Shiitake iStock_000019172302Medium